Call Us Zavolajte nám    Bratislava +421 232 191 200   Pošlite nám životopis
 • Poskytujeme vysoko efektívne a na výsledky orientované Managed services pre viac ako 35% firiem z rebríčka Fortune 500.
  Managed Services
  Ako jeden z globálne najväčších dodávateľov Managed services, poskytujeme vysoko efektívny a na výsledky a kvalitu orientovaný prístup. Áno, sme skúsení personalisti, tréneri a manažéri; no Cpl Integrated services získalo i tak bezkonkurenčnú pozíciu vďaka našim jedinečným nástrojom a procesom v tejto oblasti.
  Toto vyžaduje dôkladné plánovanie, priebežné monitorovanie a zlepšovanie, ale aj skutočnú túžbu po kvalite v každom aspekte Vašich procesov a systémov.
  „CPL je pro-klientsky orientované, priateľské a veľmi usilovné. Od uzavretia zmluvy s CPL ako našim jediným dodávateľom sme zaznamenali obrovské zlepšenie v porovnaní s predošlou spoluprácou s 3 agentúrami. Ja to prisudzujem predovšetkým ich vášnivému prístupu k riadeniu ľudí.“
  IBM
  • Talent Management:
  Ako súčasť dlhodobej spolupráce, dovoľte nám riadiť všetky aspekty Vašich požiadaviek talent manažmentu, čo Vám umožní sústrediť sa na Vaše kľúčové obchodné aktivity.
  • Outsourcovanie náborového procesu:
  Naše skúsenosti s realizovaním a vedením všetkých alebo čiastkových prvkov náborového procesu našich klientov sú na špičkovej úrovni. S Vašou firemnou značkou, ktorá je pre nás prvoradá, a s našou základňou kandidátov a citom pre výber talentov, Vám môžeme garantovať výrazné a trvalé zlepšenie Vášho podnikania, vrátane:
  – zníženého času na nábor
  – znížených nákladov na nábor
  – lepšieho usporiadania dodávateľského reťazca
  – zlepšenia vnímania značky spoločnosti kandidátmi
  • Permanent and Contingent Workforce Management:
  Nechajte nás riadiť Vaše náborové potreby či už v oblasti dlhodobého alebo krátkodobého pracovného pomeru. Môžeme Vám garantovať zvýšenie efektivity, zlepšenie viditeľnosti a zabezpečenie dosahovania merateľných výsledkov.
  • Master and Neutral Vendor:
  Nechajte nás „vyčistiť“ Váš dodávateľský reťazec, prehodnotiť marže, zlepšiť kvalitu a reporting a zabezpečiť Vám tak výbornú základňu kandidátov.
 • Diagnostický nástroj CPL Integrated Services bude využitý na analýzu a zhodnotenie Vášho celkového prístupu k rozvoju talentov.
  HR poradenské služby

  Poskytujeme poradenstvo vo všetkých aspektoch Vašich HR procesov a systémov - cez vyhľadávanie, nábor, najímanie, zaškolenie, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov až po stratégiu udržania zamestnancov. Naši experti budú s Vami spolupracovať pri zavádzaní komplexných a na mieru šitých riešení.

  Redukcia nákladov a zlepšenie výkonu sú kľúčovými faktormi úspechu každej organizácie, no treba dbať aj na efektívnu implementáciu podnikových smerníc.

  CPL Integrated Services vytvorilo tím expertov a know-how, aby mohlo pomôcť svojim klientom držať krok s novou legislatívou, politikou a „best practice“.

  Ponúkame:

  • Exkluzívny súbor diagnostických služieb
  • Krátkodobý a strednodobý projektový manažment
  • Koučing, mentoring, plánovanie kariéry a rozvoj potenciálu
  • Výber lokality novej pobočky/priame zahraničné investície: poradenstvo a benchmarking pri výbere najvhodnejšej a nákladovo najvýhodnejšej lokality z pohľadu talent manažmentu a právneho súladu
  • Mapovanie talentov a monitoring
  • Outplacement služby
  „CPL Integrated Services má rozsiahly zdroj kandidátov - od operatívneho personálnu až po top manažment: toto znamená, že HP môže nákladovo efektívne zhromaždiť kompletný tím a rýchlo tak reagovať a uspokojiť potreby našich zákazníkov.“
  HP
 • V CPL Integrated Services spoznáme Vašu spoločnosť od základov.
  Inside Outsourcing

  Dodávame zákaznícke služby pod značkou nášho klienta, ktoré odzrkadľujú jeho podnikovú kultúru v rámci vybudovaných a zavedených tímov. Našim klientom umožňujeme sústrediť sa na ich kľúčové aktivity, zatiaľ čo my dodávame vynikajúce služby, systémy a procesy.

  Naše odborné znalosti plynú z 10 ročnej skúsenosti v budovaní, vývoji a zavádzaní Centier zdieľaných služieb, zákazníckych centier a BPO centier v mene našich klientov.

  Nie je to len o tom, čo a ako to robíte: študujeme Vašu podnikovú kultúru a hodnoty tak, aby tím CPL Integrated Services do Vašej spoločnosti perfektne zapadol.

  „Náš on-site CPL Integrated Services manažér pozná naše podnikanie do najmenších detailov a neustále prináša pridanú hodnotu navrhovaním a implementáciou zlepšovania procesov a služieb. CPL používa inovatívne techniky na motiváciu tímu a na budovanie súčasného a budúceho ľudského kapitálu našej spoločnosti.“
  Google
 • CPL Integrated services má potrebné skúsenosti, odbornosť, lokálnu znalosť a globálny dosah na uskutočnenie Vašich plánov.


  Buy & Build

  Jednoducho povedané, zabezpečíme outsourcing Vášho koncového zákazníka a Vašich potrieb. Či už sa Vaša organizácia plánuje presunúť alebo vybudovať Centrum zdieľaných služieb (SSC), Zákaznícke centrum alebo BPO (Business Process Outsourcing) centrum, CPL Integrated Services má potrebné skúsenosti, odbornosť, lokálnu znalosť a globálny dosah na dosiahnutie všetkých Vašich plánov. Od výberu vhodnej lokality až po vyhľadanie vhodných talentov, Cpl Integrated Services Vám pomôže dosiahnuť Váš obchodný zámer.

  Centralizácia obdobných aktivít do jednej lokality prináša možnosti znižovania nákladov, zlepšenia procesov a dodania zodpovedajúcich služieb. V Cpl náš model centra zdieľaných služieb vnímame ako samostatnú entitu, ktorá musí poskytovať služby najvyššej kvality. Toto všetko je zabezpečené tímom našich expertov, ktorí analyzujú, monitorujú a implementujú programy priebežného zlepšovania procesov.

  “CPL je finančne stabilné – toto je pre nás veľmi podstatné, keďže CPL hrá dôležitú úlohu v našom každodennom podnikaní.”
  EMC
 • Poradenský tím CPL Integrated services môže radiť Vašim on-site manažérom a viesť ich celým procesom zvádzania a fungovania Managed service tímu.
  Diagnose and Treat

  S našimi tímami, poskytujúcimi podporu v oblastiach vylepšenia Vašich obchodných výsledkov, kvality, tréningov a HR, sa prostredníctvom nášho unikátneho nástroja „Outsourcing Diagnistic“ dostaneme až k jadru Vašich výziev, ktorým čelíte a poskytneme Vám tak unikátne riešenie formou diskrétnej a efektívnej spolupráce.

  Zaručujeme, že dokážeme:
  • Zvýšiť efektivitu vyhľadávania kandidátov a optimalizovať tak náklady a čas vynaložený na nábor
  • Udržať a motivovať zamestnancov
  • Zlepšiť Vaše firemné procesy, ktoré Vám následne prinesú reálne zvýšenie efektivity/produktivity a transparentný reporting
  • Rozšíriť a zlepšiť Váš postoj ku kvalite a tréningom, využitím našich EFQM (European Foundation for Quality Management) nástrojov a zabezpečením prístupu k súboru praktických a inovatívnych tréningových programov


  CPL ponúka svoje skúsenosti v oblasti Best Practice, Talent manažmentu a medzinárodnej legislatívy, Business process excellence, systému manažmentu kvality a tréningov. Naši experti sú schopní diagnostikovať a odstrániť všetky potenciálne hrozby našich klientov. Poradenstvo je dostupné na ad hoc báze alebo ako súčasť už existujúceho kontraktu.
  „Spoluprácu s CPL Integrated services považujeme za skvelé partnerstvo. CPL nie len dosahuje výsledky a dodržiava SLAs, ale pomáha nám aj znižovať naše náklady.“
  HP Enterprise Services