Kariéra v CPL Jobs

V CPL Jobs vyhľadávame kvalitných a skúsených kandidátov nielen pre našich klientov, ale aj pre naše interné oddelenia a tímy. CPL podporuje rozvoj nových talentov, takže pokiaľ hľadáte novú výzvu a chcete sa stať súčasťou nášho tímu v Bratislave alebo inde v Európe, prosím zašlite nám svoj životopis.

Prečo CPL Jobs?


Našim zámerom je poskytnúť zamestnancom príležitosť rozvíjať svoj potenciál a zručnosti zabezpečením prostredia, ktoré podnecuje ich kreativitu a inovatívnosť. Ceníme si nápady našich zamestnancov a dávame im možnosť dosiahnuť najvyšší možný stupeň profesionálneho úspechu. CPL načúva spätnej väzbe a pripomienkam svojich zamestnancov a každému dáva šancu ovplyvniť chod tímu, v ktorom pracuje.

Názor každého zamestnanca je pre nás dôležitý. Spoliehame sa na náš personál, lebo je našim primárnym aktívom a hodnotou, vďaka ktorej dosahujeme úspech.

Naši konzultanti denne pracujú s HR špecialistami vedúcich spoločností slovenského a európskeho trhu. Pracujú na ambicióznych projektoch a robia záväzné rozhodnutia. Je nám cťou poskytnúť im možnosť profesionálneho a kariérneho rastu.

CPL priebežne hľadá kvalifikovaných a motivovaných konzultantov s orientáciou na dosahovanie cieľov, ktorí majú schopnosť zaujať najväčšie talenty na trhu.

Momentálne obsadzujeme tieto pozície:


IT Recritment Konzultant