Zmena zamestnania

Existuje mnoho dôvodov na zmenu súčasného zamestnania – hľadanie novej výzvy, pocit nedostatočného ocenenia, prepracovanosť alebo nedostatočné finančné ohodnotenie. Môžete byť taktiež donútený/á hľadať si novú prácu z dôvodu nadbytočnosti alebo ťažkej situácie na trhu práce.

Ak sa Vaša profesionálna situácia zmení , či už z dôvodu vlastného rozhodnutia alebo vonkajších okolností, je vhodné vyhľadať poradenstvo ako sa s celou situáciou vyrovnať. Na čo sa treba zamerať:

Rozhodnutie o odchode


Ak si myslíte, že Vaše súčasné zamestnanie alebo pracovné prostredie Vás už neuspokojuje, mali by ste zvážiť zmenu práce. Keď ste dospeli k takémuto rozhodnutiu, dajte včas vedieť svojmu zamestnávateľovi.

Spôsob, akým opustíte zamestnanie, môže výrazne ovplyvniť Vaše budúce referencie od zamestnávateľa a tým aj Vaše postavenie na trhu práce. Dodržaním určitých pravidiel etikety zjednodušíte celý proces rezignácie.

Proces odchodu sa začína doručením písomnej výpovede zamestnávateľovi – je to zákonné oznámenie Vášho zámeru ukončiť pracovný pomer.

Pravý čas na odchod


Bohužiaľ, neexistuje jednoznačná definícia ideálneho okamihu na ukončenie pracovného pomeru. Nasledovné tipy Vám môžu celý proces uľahčiť:
 • Buďte diskrétny/a; nehovorte svojim kolegom o Vašom rozhodnutí skôr, ako informujete manažéra. Váš manažér by mal rozhodnúť, kto ďalší bude o Vašom odchode informovaný.
 • Nezmieňujte sa o výpovedi ak viete, že Váš manažér má práve dôležité stretnutie alebo je zaneprázdnený.
 • Zamerajte sa na dôvody svojho odchodu a buďte pripravený /á o nich hovoriť, ak to bude potrebné.
 • Pripravte sa na reakciu Vášho manažéra – nikdy sa nedá presne predvídať, čo na Vaše rozhodnutie povie.
 • Nezmieňujte sa o spoločnosti, do ktorej plánujete nastúpiť.
 • Nezmiňujte se o společnosti, do které hodláte nastoupit.
 • Informujte vedenie o tom, že ste ochotný /á zaškoliť Vášho nástupcu.
 • Stojte si za svojím rozhodnutím.

Vyjednávanie o zvýšení platu


Ak premýšľate o odchode zo zamestnania z dôvodu nízkeho platového ohodnotenia, zvážte možnosť žiadosti o vyšší plat.

Ak cítite, že pracujete priveľa a nie ste adekvátne finančne ohodnotený/á, porozprávajte sa s Vašim manažérom.

Starostlivo sa na tento rozhovor pripravte. Mali by ste vedieť svoju požiadavku obhájiť a vysvetliť, akú hodnotu spoločnosti a pozícii prinášate – venujte príprave dostatok času. Ste si istý/á, že si zaslúžite vyšší plat? Bude zvýšenie platu dostatočnou motiváciou na zotrvanie v súčasnej práci? Ak áno, budete o zmene práce uvažovať aj po zvýšení platu?

Predtým, ako sa rozhodnete požiadať o zvýšenie platu, zvážte nasledovné:

Zaslúžite si zvýšenie platu?

Zmenili sa Vaše zodpovednosti? Pribrali ste nejaké ďalšie úlohy v priebehu zamestnania? Zvažovali ste ďalšie vzdelávanie? Dosiahli ste ciele, ktoré boli zadané Vašim manažérom? Každý z týchto faktorov môže významne ovplyvniť, či Váš plat zvýšený bude, alebo nie.

Zaslúži si Vaša práca pozornosť?

Vynakladáte dostatok námahy na to, aby bola Vaša práca povšimnutá? Porozmýšľajte nad príkladmi situácií, kedy ste dokázali, že Vašu prácu beriete vážne.

Aké sú Vaše profesionálne ambície?

Povedzte svojmu manažérovi, aké sú Vaše profesionálne ciele a ako ich môžete v spoločnosti dosiahnuť. Ukážete tak, že máte záujem v spoločnosti zotrvať aj naďalej.

Odvolajte sa na fakty

Keď žiadate vyšší plat, nenavrhujte náhodnú čiastku. Spravte si prieskum trhu a zistite, ako sa na trhu pohybuje platové ohodnotenie obdobnej pozície. Táto informácia Vám bude slúžiť ako nasmerovanie pri vyjednávaní.

Ste pripravený/á na dodatočné úlohy a zodpovednosti?

Tvrdá práca a získanie dodatočných zodpovedností sú zväčša spájané s vyšším platom. Požiadaním o zvýšenie platu sa od Vás môže očakávať pribranie nových povinností a môže Vám byť navrhnuté povýšenie. Ak ste na to pripravený/á, môžete to v rámci vyjednávania o plate spomenúť.

Buďte pripravený/á na negatívnu reakciu

Vaša požiadavka bude zvažovaná na základe Vášho predošlého výkonu. Okrem Vašich silných stránok budete v procese vyjednávania preberať aj Vaše slabé stránky. Uistite sa že ste na to pripravený/á tým, že zdôrazníte čo ste sa naučili z predchádzajúcich chýb a ako Vám pomohli sa zlepšiť.

Pochybnosti


Pred podaním oficiálnej výpovede zvážte svoje rozhodnutie ešte raz. Stále môžete zmeniť názor. Myslite na svoju motiváciu; spýtajte sa sami seba, či skutočne chcete zmeniť prácu.

Nasledovné otázky Vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, či je Vaše rozhodnutie správne:
 • Zvážili ste všetky pre a proti Vašej súčasnej a novej práce?
 • Snažili ste sa dostatočne, aby ste boli v súčasnej práci povýšený/á?
 • Ak Vám Váš manažér navrhne povýšenie, zvýšenie platu a ďalšie benefity, rozhodnete sa v spoločnosti zostať?
 • Riadite sa emóciami alebo rozumom? V tomto prípade by ste sa mali riadiť viac racionálne.
 • Čo Vás viedlo k tomu, že si hľadáte novú prácu? Je situácia stále rovnaká? Existuje nejaká šanca na zmenu?
 • Je zmena zamestnania jedinou šancou na dosiahnutie Vašich cieľov?

Hledání práce po ztrátě zaměstnání kvůli snižování stavů


Hľadanie nového zamestnania po prepustení z dôvodu nadbytočnosti.

Vyrovnať sa s prepustením a stratou zamestnania nikdy nie je ľahké.

Keď sa to stane, zvyčajne Vás to vedie k prehodnocovaniu Vašej kariéry a zameraniu sa na profesionálne ciele. Najlepšou taktikou ako nestratiť sebavedomie je začať s hľadaním nového zamestnania hneď, ako sa dozviete o prepúšťaní. Pozitívom je, že do novej práce môžete nastúpiť ihneď. Pre budúceho zamestnávateľa to môže byť veľká výhoda.